Parafia
W kościele w Mikołowie:
- nabożeństwa odprawiane są w każdą niedzielę i w każde święto o godzinie 9.00 zazwyczaj ze Spowiedzią i Sakramentem Ołtarza.
- w tygodniu nabożeństwa według ogłoszeń (zazwyczaj w Adwencie i Pasji w środę o godz. 17.00). 
- w czasie niedzielnych nabożeństw dla młodszych dzieci odbywa się tzw. "Szkółka Niedzielna" (od 5 roku życia do V klasy).
- w Parafii istnieje chór, którym dyryguje organista mgr Dorota Gibiec Kurowska (próby we wtorki o godz. 17.30), a także zespół dziecięcy, którym dyryguje Damaris Ratka (próby w niedziele po nabożeństwie o godz 10:00),
- lekcje nauczania kościelnego dla klas wszystkich szkół i szczebli odbywają się w sali parafialnej,
- młodzież gromadzi się w piątki o godzinie 17.00 na zebraniach młodzieżowych,
- w ostatni wtorek miesiąca o 16:00 odbywa się godzina biblijna, którą prowadzi ewangelista Roman Fenger.
 
W kościele św. Jana w Mikołowie:
- wygłaszali kazania biskupi i księża luterańscy, a także z innych Kościołów chrześcijańskich z całej Europy i Ameryki. 
- na przełomie maja i czerwca w ramach "Mikołowskich Dni Muzyki" śpiewali i grali najwybitniejsi artyści polscy i europejscy. 
- w okresie Ekumenicznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18 - 25 stycznia) odbywały się ekumeniczne nabożeństwa gromadzące wiernych ze wszystkich Kościołów Chrześcijańskich. 

Ze względu na wspaniałą akustykę kościoła św. Jana, Polskie Radio Katowice i różne wydawnictwa muzyczne dokonały także szeregu nagrań muzycznych w naszym kościele na płytach CD. 

W dniu 20 listopada 2016 r. Zgromadzenie Parafialne wybrało nową Radę Parafialną, Komisję Rewizyjną i delegatów do Synodu Diecezjalnego. Instalacji, czyli wprowadzenia w urzędowanie nowej Rady Parafialnej dokonał  Ks. Radca Henryk Reske podczas nabożeństwa w niedzielę 19 lutego 2017 r. 
 
 
Adres Parafii:
Parafia Ewangelicko - Augsburska św. Jana w Mikołowie
pl. ks. Jana Karpeckiego 1
PL 43 - 190 MIKOŁÓW
Tel./fax (0-32) 226 - 20 – 32
E-mail: mikolow@luteranie.pl


Nr identyfikacyjny REGON: 271729001 

Nr Identyfikacji Podatkowej (NIP): 635 - 16 - 11 - 985 

Konto bankowe:
Mikołowski Bank Spółdzielczy
PL. 43 - 190 Mikołów
Nr 14 8436 0003 0000 0001 5482 0001
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Mikołowie.

 
Proboszcz Parafii:
Ks. Kornel Undas, mgr teol., dziekan Straży Granicznej
plac ks. Jana Karpeckiego 1
PL 43-190 MIKOŁÓW
tel/fax. (0-32) 226 - 20 - 32
e-mail: mikolow@luteranie.pl
e-mail: kornelundas@luteranie.pl

 
Prezydium Rady Parafialnej:
Prezes Rady: ks. prob. Kornel Undas
Kurator Parafii: mgr Irena Morawska-Kornas 
Sekretarz Rady Parafialnej: mgr Eugenia Słowik
Skarbnik: Marcin Gibiec
 
Delegaci do Synodu Diecezji
mgr Irena Morawska-Kornas 
Marcin Gibiec

Kierowniczka Szkółki Niedzielnej: Izabela Wnuk
Organista: Adam Bieda

 
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Mikołowie. plac ks. Jana Karpeckiego 1, 43-190 Mikołów.
tel/fax. (0-32) 226 - 20 - 32 e-mail: mikolow@luteranie.pl