ANKIETA “MAŁŻEŃSTWA I RODZINY MIESZANE WYZNANIOWO”

Niniejsza ankieta ma na celu przygotowanie rekolekcji dla małżeństw i rodzin mieszanych wyznaniowo organizowanych przez Kościół Ewangelicko-Augsburski i Archidiecezję Łódzką Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. Rekolekcje, zaplanowane w trybie on-line na początek 2021 r. prowadzone będą przez duchownych obydwu Kościołów, w tym m.in. przez ks. abp. Grzegorza Rysia – ordynariusza Archidiecezji Łódzkiej Kościoła Rzymskokatolickiego i ks. bp. Jerzego Samca Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Adresowane one będą głównie do par i małżeństw mieszanych wyznaniowo, ale także do ich dzieci, rodziców i innych członków ich rodzin.

Odpowiedzi na poniższe pytania mają pozwolić na lepsze rozpoznanie doświadczeń i problemów takich rodzin oraz oczekiwań odnośnie tematyki rekolekcji. Chętnie poznamy także opinie osób, których związki z osobami różnych wyznań nie przetrwały próby czasu. Będziemy wdzięczni za odpowiedzi zarówno w pytaniach zamkniętych, jak i otwartych poniższej ankiety, ale również za szersze wypowiedzi dotyczące doświadczeń czy świadectw, przesłane na adres malzenstwa.mieszane@gmail.com. Zapewniamy pełną anonimowość respondentów.

Osoby (rodziny) chętne, zachęcamy także do nakręcenia krótkich  (5-7 minutowych)  wypowiedzi zawierających własne przemyślenia dotyczące życia rodzin mieszanych wyznaniowo, które będą mogły zostać wykorzystane i udostępnione w ramach rekolekcji. W celu uzgodnienia szczegółów technicznych takiego nagrania, zainteresowanych prosimy o kontakt na wyżej podany adres e-mail.

W poniższej ankiecie, tam gdzie jest to zasadne, oznaczono jako (M) pytania adresowane do par/małżeństw (pytania: 1-12), jako (D) adresowane do dzieci (także dorosłych) w takich związkach (pytania: 13-17), a jako (R) adresowane do rodziców i innych członków (np. rodzeństwa) rodzin mieszanych wyznaniowo (pytania: 18-20). Pozostałe pytania (21-26) adresowane są do wszystkich respondentów. W sytuacji, w której respondent pełni jednocześnie więcej niż jedną rolę (np. jest dzieckiem małżeństwa międzywyznaniowego, samemu też będąc w takim związku) prosimy o wypełnienie oddzielnych ankiet.

Uwaga: Niewłaściwe odpowiedzi skreślić. Otwarte pytania wypełnić. Szersze wypowiedzi, nie mieszczące się w formule poniższej ankiety, prosimy wysłać na ww. adres e-mail

 

Pytania do par/małżeństw:

1. (M) Czy przed wejściem w związek lub u jego początku traktował Pan/traktowała Pani różnice wyznaniowe jako potencjalnie istotny problem dla jego trwania i rozwoju?

 • Zdecydowanie tak

 • Raczej tak

 • Ani tak, ani nie

 • Raczej  nie

 • Zdecydowanie nie 

2. (M) Czy przed wejściem w związek lub u jego początku kwestia różnic wyznaniowych była przedmiotem Waszych rozmów?

 • Zdecydowanie tak

 • Raczej tak

 • Ani tak, ani nie

 • Raczej  nie

 • Zdecydowanie nie 

3. (M) Czy fakt bycia w związku z osobą innego wyznania stanowił problem dla Pana/Pani rodziców lub innych członków rodziny?

 • Zdecydowanie ważny

 • Raczej ważny

 • Ani nieważny ani ważny

 • Raczej nieważny

 • Zdecydowanie nieważny

·         Proszę opisać swoje doświadczenia ……………………..

4. (M) Czy fakt bycia w związku z osobą innego wyznania stanowił problem dla Pana/Pani duszpasterza?

 • Zdecydowanie tak

 • Raczej tak

 • Ani tak, ani nie

 • Raczej  nie

 • Zdecydowanie nie 

·         Proszę opisać swoje doświadczenia ……………………..

5. (M) Czy, w przypadku ślubu kościelnego (niezależnie od Kościoła, w którym miał on miejsce) mieli Państwo problemy proceduralne z jego zawarciem?

 • Zdecydowanie tak

 • Raczej tak

 • Ani tak, ani nie

 • Raczej  nie

 • Zdecydowanie nie 

·         Proszę opisać swoje doświadczenia ……………………..

6. (M) Czy, w przypadku posiadania dzieci, kwestia miejsca ich chrztu stanowiła problem w Pana/Pani związku?

 • Zdecydowanie tak

 • Raczej tak

 • Ani tak, ani nie

 • Raczej  nie

 • Zdecydowanie nie 

·         Proszę opisać swoje doświadczenia, podać miejsce chrztu dzieci oraz wyjaśnić co było podstawą podjęcia Państwa decyzji w tym zakresie ……………………..

7. (M) Czy, w przypadku posiadania dzieci, kwestia miejsca ich chrztu stanowiła problem dla Pana/Pani rodziców lub innych członków rodziny?

 • Zdecydowanie tak

 • Raczej tak

 • Ani tak, ani nie

 • Raczej  nie

 • Zdecydowanie nie 

·         Proszę opisać swoje doświadczenia ……………………..

8. (M) Czy w Pana/Pani związku różnice wyznaniowe stanowiły lub stanowią problem mający znaczenie dla jego harmonii?

 • Zdecydowanie tak

 • Raczej tak

 • Ani tak, ani nie

 • Raczej  nie

 • Zdecydowanie nie 

·         Proszę opisać swoje doświadczenia,  ……………………..

9. (M) Jeśli stanowiły lub stanowią problem, to czy umiecie (umieliście) sobie z nim poradzić?

 • Zdecydowanie tak

 • Raczej tak

 • Ani tak, ani nie

 • Raczej  nie

 • Zdecydowanie nie 

    Proszę opisać swoje doświadczenia,  ……………………..

10. (M) Czy, w przypadku posiadania dzieci, różnice wyznaniowe stanowiły lub stanowią problem w ich wychowaniu?

 • Zdecydowanie tak

 • Raczej tak

 • Ani tak, ani nie

 • Raczej  nie

 • Zdecydowanie nie

·         Proszę opisać swoje doświadczenia ……………………..

11. (M) Jeśli stanowiły lub stanowią problem, to czy umiecie (umieliście) sobie z nim poradzić?

 • Zdecydowanie tak

 • Raczej tak

 • Ani tak, ani nie

 • Raczej  nie

 • Zdecydowanie nie 

    Proszę opisać swoje doświadczenia,  ……………………..

12. (M) Czy fakt bycia w związku międzywyznaniowym wzmocnił Pana/Pani wiarę?

 • Tak, wzbogacił ją dzięki otwartości na wyznanie drugiej strony

 • Tak, poprzez utwierdzenie się w przekonaniu o „wyższości” mojego wyznania

 • Tak, w inny sposób, jaki ? (prosimy opisać poniżej)

 • Nie, moja wiara pozostała na tym samym poziomie co przed związkiem

 • Nie, moja wiara osłabła

·         Proszę opisać swoje doświadczenia ……………………..

13. (M) Czy druga strona (współmałżonek/współmałżonka) wywierała presję na zmianę Pana/Pani wyznania?

 • Zdecydowanie tak

 • Raczej tak

 • Ani tak, ani nie

 • Raczej  nie

 • Zdecydowanie nie

 • ANKIETA “MAŁŻEŃSTWA I RODZINY MIESZANE WYZNANIOWO”
 • ANKIETA “MAŁŻEŃSTWA I RODZINY MIESZANE WYZNANIOWO”
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Mikołowie. plac ks. Jana Karpeckiego 1, 43-190 Mikołów.
tel/fax. (0-32) 226 - 20 - 32 e-mail: mikolow@luteranie.pl