Wielkie wydarzenie w historii naszej parafii

Dziś wielki dzień dla społeczności naszej parafii. Otóż po 124 dniach na wieżę naszego kościoła św. Jana wrócił krzyż, który znów majestatycznie góruje nad miastem. Panu Bogu dziękujemy za błogosławieństwo, ludziom za modlitwy i ofiary. Jesteśmy pełni podziwu za fachowość, profesjonalizm i wielką odwagę osób, które umieściły tam wysoko na wieży krzyż na swoim miejscu. A mowa tu jest o Zakładzie Usługowym „LABUX” pana Józefa Bulowskiego z Bielska-Białej.

Za nami wiele działań, które zwieńczyły tę naszą dzisiejszą radość. Jednym z ostatnich było umieszczenie w kapsule czasu tekstu na papierze czerpanym, 1 i 2 numer Informatora Parafialnego z 2020 i 12 numer Zwiastuna Ewangelickiego z dnia 21 czerwca 2020, no i złożenie podpisów.

Tekst umieszczony w kapsule czasu na wieży kościoła św. Jana w Mikołowie

Anno Domini 2020

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim to rok Wolności Chrześcijańskiej, a hasłem biblijnym są słowa zapisane w Ewangelii św. Marka: 9,24 - „Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu…”.Wypowiada je ojciec chorego młodego człowieka. Jezus uzdrawia epileptyka, mówiąc, że wszystko jest możliwe dla wierzącego. Werset ten w roku 2020 jest nam szczególnie bliski, ponieważ WHO ogłosiło 11 marca stan pandemii. Przyczyną jest koronawirus wywołujący COVID-19. Ścisła kwarantanna i izolacja, pozamykane instytucje, urzędy, uczelnie i szkoły, puste kościoły, odwołane wszelkie imprezy, zakaz poruszania się i wiele innych obostrzeń oraz zakazów mają chronić przed rozprzestrzenianiem się tego wirusa. Aż do odwołania …

To czas pełen paradoksów – tak jak zestawienie słów: „Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu”. Z jednej strony: izolacja społeczeństwa, odwołanie lub przesunięcie w czasie ważnych wydarzeń z życia politycznego, kulturalnego czy sportowego, z drugiej strony: wzmocnienie więzi rodzinnych, zauważenie potrzeb ludzi starych i samotnych, widoczna odnowa środowiska naturalnego.

Paradoksalnie ten trudny czas wyzwolił też energię do podejmowania nowych inicjatyw na terenie parafii. Od …. ksiądz proboszcz z udziałem swojej rodziny i organisty, Adama Biedy, po raz pierwszy w historii parafii nagrywał nabożeństwa, by w ten sposób służyć Słowem Bożym wiernym, dawać nadzieję na przetrwanie trudnego czasu i wskazywać na nieustającą Bożą miłość. Nabożeństwa oglądane za pośrednictwem Internetu cieszyły się dużym powodzeniem i były ogromnym wsparciem dla wielu parafian, nie tylko z Mikołowa.

Biskupem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce jest ks. bp Jerzy Samiec, zwierzchnikiem Diecezji Katowickiej ks. bp dr Marian Niemiec. Proboszczem Parafii św. Jana w Mikołowie jest ks. Kornel Undas, dziekan Straży Granicznej. Uroczysta instalacja nowego proboszcza nastąpiła 29 lutego 2004r.  Dokonał jej ks. biskup Tadeusz Szurman w asyście ustępującego proboszcza parafii, prezesa Synodu i przewodniczącego Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Jana Grossa i ks. bp. generała brygady, Ryszarda Borskiego.

Ks. Kornel Undas podczas 16 lat urzędowania dał się poznać jako znakomity duszpasterz, kaznodzieja oraz doskonały gospodarz i organizator życia w parafii. W tym okresie miało miejsce wiele prac remontowych: malowanie wnętrza kościoła, wymiana rynien, konserwacja cokołu kościoła zbudowanego z piaskowca, renowacja schodów i drzwi wiodących do świątyni, kapitalny remont plebanii, naprawa i malowanie ogrodzenia kościoła oraz cmentarza, odnowienie historycznych nagrobków cmentarnych, remont domu parafialnego, wymiana nawierzchni na podjazdach i placu kościelnym oraz wiele innych prac. Materialnym pomnikiem przeżywania Jubileuszu 500-lecia Reformacji w naszej parafii pozostanie zegar zamontowany na wieży naszego kościoła. Proboszcz bardzo angażuje się w pracę z dziećmi i młodzieżą, uczestniczy w akcjach charytatywnych, swymi działaniami wzbogaca życie naszej parafii. Jest organizatorem obchodów 500-lecia Reformacji, co roku pamiątki poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę naszego kościoła, wielu wydarzeń parafialnych, koncertów, wycieczek (np. Śladami Marcina Lutra do Wittenbergii) i spotkań, które bardzo często odbywają się w parafialnym ogrodzie. W tych działaniach wspiera go małżonka, pastorowa Brygida Undas oraz Rada Parafialna, a szczególnie jej Prezydium w osobach: kurator parafii – mgr Irena Morawska-Kornas, sekretarz – mgr Eugenia Słowik, skarbnik – Marcin Gibiec. Do Rady Parafialnej na lata 2017  - 2022 ponadto zostali wybrani: Karina Cyroń, Helena Czech, Ryszard Dziadek, Ryszard Englert, Henryk Gibiec, Tomasz Macha, Michał Ratka, Ewa Stalmach, Janusz Wieczorek.

Zaangażowanie ks. Kornela Undasa dostrzegły władze świeckie i wyróżniły Go statuetką Mikołowianin Roku 2016 za dbałość i wrażliwość na sprawy społeczne i promowanie historii miasta Mikołowa. Dzięki ścisłej współpracy proboszcza z Mikołowskim Towarzystwem Historycznym uporządkowano archiwum parafialne, odnowiono historyczną część cmentarza i wydano na jego temat publikację pt. „W cieniu starych lip”. Ponadto ukazało się jeszcze wiele innych artykułów poświęconych historii parafii.

Do naszej parafii nadal należą osoby, które zamieszkują na terenie Mikołowa, Mokrego, Chudowa, Łazisk Górnych, Łazisk Średnich, Łazisk Dolnych, Wyr, Kostuchny, Piotrowic, Ligoty. Parafia na dzień 31.12.2019 liczy 562 osoby.

W nocy z 23 na 24 lutego 2020r. przeszła nad naszym regionem wichura. Uszkodzona została iglica kościoła ewangelicko-augsburskiego św. Jana w Mikołowie. Silny wiatr spowodował nadłamanie miedzianej kuli z krzyżem. Dzięki pomocy strażaków udało się zabezpieczyć wieżę, a krzyż i kulę zdjęto.

W miedzianej kuli odkryto kapsułę czasu, którą oficjalnie otwarto w pierwszą niedzielę marca, podczas nabożeństwa. Okazało się, że pochodzi z 1980 roku. Nowy krzyż został poświęcony dnia 27 maja i w czerwcu ponownie osadzony na szczycie wieży kościelnej.

W tym trudnym i nietypowym czasie potrzebujemy Bożego prowadzenia. Potrzebujemy powiewu Ducha Świętego, który wzmocni i ożywi naszą wiarę.

Panie Jezu: Wierzę. Ufam Tobie. Pomóż niedowiarstwu memu. Amen.

Podobnie jak nasi poprzednicy zapis ten pozostawiamy dla potomnych z prośbą o dalszą troskę o tę Świątynię, którą z wielkim trudem budowano i utrzymywano, aby służyła jako Dom Pański przez długie lata.

 

 

  • Wielkie wydarzenie w historii naszej parafii
  • Wielkie wydarzenie w historii naszej parafii
  • Wielkie wydarzenie w historii naszej parafii
  • Wielkie wydarzenie w historii naszej parafii
  • Wielkie wydarzenie w historii naszej parafii
  • Wielkie wydarzenie w historii naszej parafii
  • Wielkie wydarzenie w historii naszej parafii
  • Wielkie wydarzenie w historii naszej parafii
  • Wielkie wydarzenie w historii naszej parafii
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Mikołowie. plac ks. Jana Karpeckiego 1, 43-190 Mikołów.
tel/fax. (0-32) 226 - 20 - 32 e-mail: mikolow@luteranie.pl