31 października 1517 rok- Marcin Luter i dzień, który zmienił świat.

 „Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego,

 który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.”  1 Kor 3,11

 

            Dwa lata temu minęło dokładnie 500 lat od wydarzenia, które nazywamy początkiem Reformacji, czyli odnowy chrześcijaństwa. To codzienne powracanie do odnowy wiary i pobożności jako sposobu życia luteranina, chrześcijanina w oparciu o prawdę Słowa Bożego. Taki cel miał ks. dr Marcin Luter, kiedy przybijał  95 tez na drzwiach Kościoła Zamkowego w Wittenberdze. Zdanie z Księgi Micheasza głęboko oddaje treść i sens codziennej reformacji każdego człowieka:

„Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem”.   Mi 6,8

W tym roku gościliśmy na zaproszenie proboszcza naszej parafii ks. Kornela Undasa i Rady Parafialnej  panią diakon Renatę Raszyk wraz z mężem ks. Janem Raszykiem wieloletnim proboszczem parafii w Jastrzębiu Zdroju, która podczas nabożeństwa reformacyjnego zwiastowała Słowo Boże. Ta luterańska teolog była zawsze osobą niezwykle aktywną. Jej działalność nie ograniczała się tylko do odprawiania nabożeństw, prowadzenia lekcji religii czy wspieraniu w pracy swego męża ks. Jana Raszyka. Diakon Renata Raszyk była inicjatorką i podejmowała wiele ciekawych inicjatyw np. coroczny Przegląd Twórczości Artystycznej Chórów i Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych, wakacyjny obóz językowy ”Day Camp”, letnie koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w kościele Jezusowym, założenie chóru dziecięco-młodzieżowego „Sola Gratia”, który istnieje do dnia dzisiejszego. Wspólnym mianownikiem jej działań była troska o drugiego człowieka - dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorów. Pastorowa była zawsze bezinteresownie zaangażowana na rzecz lokalnej społeczności, nie tylko ewangelickiej. Prywatnie jest osobą niezwykle skromną, emanuje od niej spokój, dobroć i empatia. Obecnie małżonkowie są na zasłużonej emeryturze, ale wierzę, że oprócz cieszenia się ukochanymi wnuczkami znajdą czas i siły na dalsze działania.

Głosząc Słowo Boże diakon podkreśliła, że są takie dni, które z perspektywy czasu zmieniły bieg rzeczywistości. Właśnie taką datą był 31 październik 1517 rok. Dlaczego ks. dr Marcin Luter wybrał taki właśnie dzień na przybicie swych tez? Nie była to data przypadkowa, niosła olbrzymi ładunek duchowy i przesłanie. Reformacja pytała człowieka kim on jest, wzywała go do pokuty i nawrócenia. Właśnie na ten fundament w swym kazaniu diakon Renata Raszyk próbowała nam zwrócić uwagę. Zasada Tylko Chrystus jest podstawą chrześcijaństwa i wystarczającym powodem naszego istnienia.

Dziękujemy pani diakon za przyjęcie zaproszenia i głoszenie Słowa Bożego z mikołowskiej ambony. Dziękujemy ks. Janowi Raszykowi za udział w nabożeństwie. Dziękujemy chórowi parafialnemu pod dyrekcją pani Maji Białas-Drzewieckiej za uświetnienie nabożeństwa swym śpiewem. Dziękujemy paniom, które upiekły tradycyjnie już ciastka przypominające sylwetkę ks. dr Marcina Lutra a którym każdy uczestnik nabożeństwa został obdarowany. Dziękujemy naszemu Panu, że udało się zakończyć prace brukarskie wokół naszego kościoła św. Jana dokładnie 31 października o godzinie 13-tej a było to ogromnie przedsięwzięcie.

„Poprzez wiarę zostajesz uwolniony od wszystkiego przed Bogiem, ale poprzez miłość stajesz się sługą wobec każdego człowieka”

 ks. dr Marcin Luter

 

I.M-K

 

  • 31 października 1517 rok- Marcin Luter i dzień, który zmienił świat.
  • 31 października 1517 rok- Marcin Luter i dzień, który zmienił świat.
  • 31 października 1517 rok- Marcin Luter i dzień, który zmienił świat.
  • 31 października 1517 rok- Marcin Luter i dzień, który zmienił świat.
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Mikołowie. plac ks. Jana Karpeckiego 1, 43-190 Mikołów.
tel/fax. (0-32) 226 - 20 - 32 e-mail: mikolow@luteranie.pl